kereső
Kereső
Betűválasztó
Válassz előadót:
0-9
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
Tartalom
Havasi Duo: Kőmíjes Kelemen

Kőmíjes Kelemen

A tizënkét kőmíjes ësszëëgyezëtt abba, hogy a kőfalat mëgállitani
nem tudták ...

1.
Az éjjel álmomba
Ojan álmot láttam,
Kőmíves Kelemën
Udvarán állottam
2.
Kőmíjes Kelemën-
nek az ő udvara
Gyásszal bé vót húzva,
Gyásszal bé vót húzva.
3.
Annak közepibe
Egy kicsi kút vala,
S az ő kicsi fia
Abba beléhala.

Ezt az álmot elbeszélte és akkó mëgëgyeztek, hogy akinek a felesége
előbb odamënyën, azt bëteszik a tűzbe, elégetik, s az ő gyënge ham-
mát a mészbe keverik, aval állítsák meg magos Déva várát.

Most mán mondja az asszony:
4.
Kocsisom, Kocsisom,
Fog[d] bé a lovakot,
Fog[d] bé a lovakot,
Hogy mëhessünk oda.

A kocsis béfogja a lovakot. S imádkozott Kőmives Kelemen, hogy
az ő felesége ne mënne haza,

5.
Ahogy mëntek az útba,
Záporeső hulla,
Záporeső hulla,
A kocsis azt mondta:
6.
Asszonyom, csillagom,
Térjünk mëg az útba.
De az asszon erre azt felelte:
Csapjad a lovakot,
Hadd mëhessünk oda.

Most már mëgérkeznek úgyis. Azt mondja a kőmijes:

7.
Kedves feleségem,
Te mér jövél ide?
Te mér jövél ide
A veszedelemre.
8.
Megfogunk szép gyëngén,
Bétëszünk a tűzre,
A te gyënge hamvad
Keverjük a mészbe.
9.
S aval állítsuk mëg
Magos Déva várát,
S aval állítsuk mëg
Magos Déva várát.

Az asszony ezt fújja:

10.
Ëngedelmet kérëk,
Amíg hazamënyëk,
Míg végbúcsút vëszëk
A kicsi fiamtól.
11.
A kicsi fiamtól
S asszonbarátimtól.
Hazamén az asszon,
De vissza is mëgyën.
12.
Mëgfogák szép gyëngén,
Bétëtték a tűzbe,
Az ő gyënge hamvát
Keverék a mészbe.

13.
Aval állitták meg
Magos Déva várát...

Most elmënnek a kőmiesëk haza. Otthon kérdi a gyermëk az apját:

14.
Apám, édësapám,
Hol van édësanyám?
Hadd el, fiam, hadd el,
Hazajő estére.

Várt a szëgény gyermëk, hát nem jő. Most eljött az este.

15.
Apám, édësapám,
Este is eljöve,
De az édësanyám
Még haza nem jöve.
16.
Hadd el, fiam, hadd el,
Hazajő rëggěre...
17.
Apám, édësapám,
Mondja mëg igazán,
Mondja mëg igazán:
Hol van édësanyám?
18.
Magas Déva várán
Van a kőfal között,
Magas Déva várán
Van a kőfal között.
19.
Az ő kicsi fia
Elmëne ki oda,
Az ő kicsi fia
Elmëne ki oda.

20.
Anyám, édësanyám,
Szóljon (bár csak) ëgyet hozzám!
Anyám, édësanyám,
Szóljon (bár csak) ëgyet hozzám!
21.
Nem szólhatok, (édës) fiam,
Mert szorítt a kőfal!
Nem szólhatok, (édës) fiam,
Merr szoritt a kőfal!
22.
A kicsi fiának
Szíve meghasada,
Szíve meghasada,
A főd is alatta.
23.
Az ő kicsi fia
Oda beléhala,
Az ő kicsi fia
Oda beléhala.

Hírek
Hírek

Ünnepeljünk együtt március 15-én!

Kellemes hosszúhétvégét és békés ünneplést kívánunk!


Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! –
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!


 


"Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors, akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Meg bűnhődte már e nép
A multat s jövendőt!..."

Nemzeti énekeink dalszövege: KATT IDE!

Állami ünnepségek:  KATT IDE!